REGULAMIN

[ Regulamin | Tabele | Terminarz | Wyniki I rundy | Wyniki II rundy | Statystyki | BeLKA ]

A: ORGANIZACJA

 1. Organizatorem zawodów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu wraz z firmą “MarkPol”.
 2. Przedstawicielami z ramienia organizatorów są: OSiR – Marcin Pełka (tel. 0 501 799 011), MarkPol – Marek Brożek (tel. 0 501 248 476)
 3. Liga będzie składać się z równolegle prowadzonych: I i II ligi
 4. Rozgrywki I ligi przeprowadzone będą w hali GKS “Szombierki” Bytom ul. Modrzewskiego, II ligi w hali przy ul. Kosynierów.
 5. Spotkania będą rozgrywane według ustalonego na spotkaniu organizacyjnym terminarza.
 6. Spotkania będą rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami gry zatwierdzonymi przez PZKosz z zawartymi w niniejszym regulaminie zmianami.
 7. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 1999 r.
 8. Pierwsze spotkania zostaną rozegrane 17 października 1999 r..
 9. Zespół zostanie dopuszczony do rozgrywek po spełnieniu następujących wymogów organizacyjnych:
 1. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od nieszczęśliwych wypadków !!!
 2. W zawodach uczestniczą drużyny 7-16 osobowe.
 3. Oficjalny skład drużyny zgłoszonej do rozgrywek jest zawarty na Formularzu Zgłoszeniowym, drużyna nie zgłoszona w pełnym składzie może uzupełnić go o brakujących zawodników w terminie do końca roku 1999. Do spotkania ligowego może być zgłoszonych maksymalnie 10 zawodników.

 4. Dokumentem uprawniającym zawodnika do udziału w zawodach jest Karta Zawodnika, którą wystawia organizator, (czas przydzielenia karty zawodnika wynosi 14 dni od daty wpisania zawodnika do formularza zgłoszeniowego).
 5. Zawodnik może być jednocześnie zgłoszony tylko w jednej drużynie.
 6. W zawodach mogą brać udział zawodnicy którzy ukończyli 16 rok życia (osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w zawodach).
 7. W rozgrywkach lig mogą brać udział tylko AMATORZY tzn. zawodnicy nie zgłoszeni do rozgrywek w sezonie 1999/2000.
 8. Zespoły są zobowiązane posiadać jednolite stroje a także czytelne numery na koszulkach. Brak takich strojów spowoduje niedopuszczenie do zawodów i przegranie spotkania walkowerem.
 9. Wystawienie do meczu zawodnika nie uprawnionego jest równoznaczne z walkowerem w tym meczu.
 10. W jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika lub jego uprawnień do gry kapitan drużyny przeciwnej powinien zgłosić protest u sędziego technicznego najpóźniej po zakończeniu zawodów. W innym terminie protesty nie będą przyjmowane.
 11. Dwa walkowery otrzymane przez drużynę powodują odsunięcie jej od zawodów. Walkower to przegrana w stosunku 0:20.
 12. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie zawodników. Za niesportowe zachowanie np. brutalne przewinienia, używanie słów niecenzuralnych, grozi dyskwalifikacja bez prawa dalszego uczestnictwa w meczu.
 13. Karą za faul dyskwalifikujący jest absencja w kolejnym spotkaniu.

 14. Wszystkie drużyny obowiązuje przedstawiony przed rozgrywkami terminarz rozgrywek.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminarza oraz ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych.
 16. W trakcie zawodów obowiązują zasady fair play.

 

B: SĘDZIOWIE

 1. Spotkania prowadzi czterech sędziów (2 boiskowych, 1 techniczny, 1 czasowy) posiadających uprawnienia, których delegują organizatorzy.
 2. Ocena rodzaju przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego.

 

C: MECZ

 1. Czas gry:
 1. I liga – 2 x 20 minut (czas zatrzymywany na wykonywanie rzutów osobistych oraz w ostatnich dwóch minutach meczu), 5 minut przerwy i 5 minut rozgrzewki.
 2. II liga – 2 x 20 minut (czas zatrzymywany w ostatnich dwóch minutach meczu), 5 minut przerwy i 5 minut rozgrzewki.
 1. W przypadku remisu następuje dogrywka trwająca 3 min., jeżeli nie da ona rozstrzygnięcia następna, itd. aż do rozstrzygnięcia.